EU-kommissionen vill förbjuda drivgarn

Foto: EU-kommissionen

Nätredskapen som används nära vattenytan fångar inte bara fisk utan även marina däggdjur, havssköldpaddor och fåglar.

EU-kommissionen skriver i ett pressmeddelande att man från och med i januari nästa år vill förbjuda användningen av alla typer av drivgarn i alla EU-vatten.

Redan nu finns regler som förbjuder användningen av drivgarn för att fånga vissa typer av fiskar, förklarar EU-kommissionen. Men reglerna kan kringgås, och det rapporteras dessutom ofta om fiskefartyg som bedriver illegal drivgarnsverksamhet.

Nu är dock tanken att det ska bli helt förbjudet med drivgarnsfiske och helt förbjudet att ha drivgarn ombord på fiskefartyg. Maria Damanaki, EU-kommissionär för havsfrågor, säger i pressmeddelandet:

– Fiske med drivgarn förstör marina livsmiljöer, äventyrar det marina djurlivet och hotar det hållbara fisket. Jag är övertygad om att det enda sättet att få bukt med detta en gång för alla är att ha tydliga regler som inte lämnar något utrymme för tolkning.

Miljö online2

Liknande artiklar