Förnybart i transportsektorn – 2020-målet redan nått

Foto: Anders Hellberg

”Ett futtigt mål” menar dock 2030-sekretariatets Mattias Goldmann som vill se kraftigt höjda ambitionsnivåer.

EU:s mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år 2020 har Sverige redan klarat av. I ett pressmeddelande från Energimyndigheten framgår att andelen förnybar energi preliminärt uppgick till 15,6 procent under 2013.

Ellen Svensson på Energimyndigheten kommenterar siffrorna så här:

– Det är både glädjande och anmärkningsvärt att Sverige redan nu har tillräckligt mycket förnybara drivmedel inom transportsektorn för att nå EU:s transportmål. Inte bara för att Sverige har en så hög andel så långt innan 2020, utan också med tanke på att EU-kommissionen inte tror att EU som helhet kommer att nå målet.

Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores och den som dragit igång 2030-sekretariatet menar även han att detta är en framgång för Sverige som visar att en snabb omställning av fordonsflottan är möjlig. Men han påpekar samtidigt att politikerna nu måste höja 2020-målet för att arbetet inte ska stanna av.

– Futtiga mål riskerar bli futtiga åtgärder. För att få en fortsatt snabb omställning är det viktigt att höja förnybarhetsmålet för transportsektorn till minst 20, helst 25 procent år 2020, säger Mattias Goldmann i ett pressmeddelande.

Som Supermiljöbloggen skrev om i december så har Sverige även klarat målet om att ha 49 procent förnybart i energisystemet som helhet till år 2020. Under 2012 nådde Sverige 51 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar