Issmältningen i Västantarktis ostoppbar

Foto: CC

En stor del av Västantarktis har börjat falla sönder, rapporterar bland annat New York Times. Issmältningen sägs vara ”ostoppbar” och kunna bidra till en havshöjning på tre meter, om de två forskargruppernas upptäckter stämmer. 

Två rapporter oberoende av varandra utgavs i måndags och har kommit fram till samma sak. Isen i Västantarktis håller på att smälta och har nu passerat en brytpunkt där isen inte längre går att rädda. Sex glaciärer håller på att smälta vilka ensamma kan höja vattennivån med 1,2 meter, men också bidra till att destabilisera andra sektorer så totala höjningen kan bli tre gånger så hög.

Istäcket smälter inte på grund av varmare lufttemperaturer, utan för att varmare vatten som finns naturligt i havsdjupet dras upp av starka vindar runt Antarktis. Orsaken till vindarna är oklara, men många forskare tror att de beror på att den globala uppvärmningen skapat en större temperaturskillnad mellan Antarktis och resten av jorden vilket i sin tur ger häftigare vindar. Även ozonhålet över området kan vara bidragande.

Havshöjningen antas enligt forskarna vara relativt låg under det här århundradet men kan accelerera markant längre fram.

Miljö online2

Liknande artiklar