Kritiskt läge för Östersjön

Foto: Amanda Boyd

Syrebristen i Östersjön täcker nu en tio gånger större yta jämfört med för 100 år sedan. Experterna varnar nu för att det är absolut nödvändigt att släppa ut färre näringsämnen i innanhavet.

Tidigare idag rapporterade vi om bristerna kring Östersjöns skyddade områden. Den låga syrehalten vid Östersjöns sjöbädd dödar både växtlighet och djur och låter bara bakterier överleva. Forskare från Lunds universitet, Stockholms Universitet och Aarhus Universitet i Danmark har kommit fram till att utsläppen av växtnäring från landet är huvudorsaken till bottendöden, skriver Science Daily.

Även klimatförändringar förstärker problemet då varmare förhållanden påverkar de biologiska andningsprocesserna, vilket gör det ännu viktigare att alla länder kring Östersjön tar snabba och effektiva beslut. Enligt artikeln visar studier att det tar decennier innan djur och växter återvänder till en tidigare död bottnen när syrehalten förbättrats.

Runt 1900 hade ungefär 5 000 km2 av Östersjöbottnen syrebrist jämfört med ungefär 60 000 km2 idag, en yta 50% större än Danmark.

Miljö online2

Liknande artiklar