Mångmiljonplanen för att rädda gorillorna

Foto: Julielangford (CC-BY-SA)

Det ser inte ljust ut för världens mest hotade gorillaart, men det finns en plan för att rädda dem.

Det handlar om arten Cross River-gorilla, som det bara finns 300 kända individer kvar av. De lever i ett gränsområde mellan Nigeria och Kamerun, spridda över ett område ungefär lika stort som Skåne. Förutom tjuvjakt hotas arten också av sin genetiska likhet, sjukdomar och att vara så utspridda.

Cross River-gorillan räknas som Akut hotad (Critically Endangered). Därför har många frivilligorganisationer tillsammans med myndigheter i de båda länderna lagt fram en femårsplan på 10 miljoner US-dollar. Med dessa resurser hoppas de kunna kartlägga gorillorna bättre, hejda tjuvjakt och övervaka deras hälsa. Den förra planen kom 2007.

(Via Scientific American)

Miljö online2

Liknande artiklar