Svenskt miljögift på vift i Europa

Foto: Anders Hellberg

”Allvarligt miljöbrott”. Kvicksilver från Sverige skulle slutförvaras i tysk saltgruva – men det tyska företaget misstänks ha sålt kvicksilvret vidare.

Runt 30 ton metalliskt kvicksilver från Sverige har av allt att döma sålts vidare till tredje part, detta enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. Kvicksilvret kom från batterier som samlats in under flera år i Sverige, och det tyska företaget anlitades av det svenska företaget Sakab för så kallad stabilisering av ämnet.

Därefter skulle kvicksilvret slutförvaras i en tysk saltgruva. Men nu verkar det alltså som att det tyska bolaget sålt kvicksilvret vidare, vilket enligt Naturvårdsverkets experter vore ”ett mycket allvarligt miljöbrott”.

Naturvårdsverket skriver i pressmeddelandet att det tyska företaget har begärt sig själva i konkurs och att två personer från företaget sitter anhållna. Från svensk sida kommer man nu följa de tyska myndigheternas fortsatta utredning.

Miljö online2

Liknande artiklar