80 % vill ha mindre bilism i Malmö

Foto: Grafik från undersökningen (C)

Fyra av fem Malmöbor vill prioritera gående, cyklister och kollektivtrafikanter framför bilister.

I en undersökning som Malmö stad beställt, visar det sig att Malmöborna vill att miljöbättre trafik ska prioriteras i innerstaden. Bara var femte Malmöbo vill att bilismen ska prioriteras genom billiga parkeringsplatser och bättre framkomlighet för bilar. Varannan Malmöbo vill ha radikala förändringar som begränsar biltrafiken i stadskärnan och istället gör det lättare att cykla eller gå i innerstaden.  Var tredje Malmöbo vill ha ett lugnare trafiktempo. Totalt sett väljer fyra av fem Malmöbor ett alternativ som ger bilismen mindre plats i stadsrummet. Till och med en majoritet av de som kör bil i Malmö vill att trafiken ska läggas om, så att det blir lättare att gå, cykla och åka kollektivt.

Nu är frågan om politikerna vågar ta konsekvenserna av denna undersökning och prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i innerstaden.

Miljö online2

Liknande artiklar