Ban Ki-moon: ”Troligt att vi får klimatavtal 2015”

Foto: World Economic Forum (CC-BY-SA 2.0)

FN:s generalsekreterare tror att världens länder kan enas kring ett globalt klimatavtal redan nästa år.

I slutet av nästa år kommer det stora klimatmötet COP21 att hållas i Paris. Uppladdningen för mötet har börjat och nu berättar Ban Ki-moon att han tror att mötet kommer kunna leverera ett globalt klimatavtal. I 20 år har världens ledare samlats för att diskutera hur de tillsammans ska kunna minska klimatutsläppen ner till en hållbar nivå. Dessa samtal resulterade i Kyoto-avtalet som kom 1997, men som inte haft någon större praktisk effekt och något nytt avtal har inte setts till.

Inför COP15 i Köpenhamn 2009 hade många stora förhoppningar om att världens ledare tillsammans skulle komma överens om ett legalt bindande, ambitiöst och globalt klimatavtal. 100 000 personer samlades till världens största klimatdemonstration och klimatfrågor var på var persons läppar. Alla dessa förhoppningar grusades dock – mötet resulterade bara i den tunna kompromissen Köpenhamnsackordet.

Nu vill alltså FN:s generalsekreterare bygga upp förhoppningarna igen, inför nästa års klimatmöte. Redan nu i september kommer ett förmöte att hållas i New York. På ett möte i Nairobi i lördags underströk Ban Ki-moon klimatfrågornas allvar:

När klimatförändringarna gör att temperaturerna stiger och nederbördsmönstren ändras, kan extremare väder komma att minska den globala matproduktionen i en tid när befolkningen ökar i utvecklingsländer.

Miljö online2

Liknande artiklar