Efter radioaktivt läckage i nationalpark – nu öppnar gruvan igen

Foto: Gillian McLaughlin

Den enorma urangruvan i nationalparken Kakadu i Australien hölls stängd i sex månader efter att en miljon liter surt, radioaktivt slam riskerade att läcka ut i den världsarvslistade naturen. På torsdag öppnar den igen.

Aboriginergrupperna som bor i parken uttrycker stark oro för den teknologiska säkerheten, som garanteras av det Rio Tinto-ägda företaget Energy Resources of Australia (ERA).

Kakadu National Park är skyddad för sina ekologiskt ovärderliga våtmarker och biologiska mångfald. 2010 befanns radioaktiviteten i parkens vatten överstiga gränsvärdena fem gånger. Gruvbolaget menade att de inte var skyldiga till utsläppen.

ERA ansöker i dagsläget om att få öppna ännu en gruva i området, som är en av världens största upptäckta uranreserver.

Miljö online2

Liknande artiklar