EU nära 20 procents utsläppsminskning

Foto: Flickr

Europaportalen har sammanställt Europeiska miljöbyrån (EEA) senaste rapport. Resultatet är att EU minskat sina utsläpp med 19,2 procent* sedan 1990 och är nära att nå 2020-målet på 20 procent.

Det innebär att EU-länderna sedan 1990 har minskat sina utsläpp med mer än Italiens och Storbritanniens samlade utsläpp 2012. Högst en tredjedel av minskningen beror på ekonomiska konjunkturer. Anledningen är en omställning till förnybar energi, minskade transporter och minskad industri. Av länderna toppar Italien förrförra årets minskningsliga med 45 procent av EU:s totala minskning, och sett till minskning per person ledde Lettland.

Storbritannien och Tyskland har haft den största minskningen under hela perioden mellan 1990 och 2012, och stått för nästan hälften av EU:s totala minskning. Flygbranschen har inte helt oväntat stått för den största utsläppsökningen och ökat sina utsläpp med över 90 procent mellan 1990 och 2012.


*exklusive resor och produkter gjorda i andra länder

Miljö online2

Liknande artiklar