Livsmedelsverket: “Många svenskar behöver äta mindre kött”

Foto: hcabral

Rådet från Livsmedelsverket till den som vill minska risken för tjock- och ändtarmscancer är att äta max 500 gram rött kött och charkprodukter per vecka.

Livsmedelsverket har gått igenom vetenskapliga studier på området, bl.a. från World Cancer Research Fund, och resultatet visar samstämmigt att de som äter mer än 500 gram rött kött och chark per vecka löper större risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer.

Enligt rapporten insjuknar varje år 6000 personer i Sverige i tjock- och ändtarmscancer, och det är därmed den tredje vanligaste cancerformen. Enligt Livsmedelsverket vet man ännu inte vad det är i rött kött och chark som ligger bakom cancern, men troligen är det flera faktorer som samverkar från bl.a. hemjärn, fett, nitrit, nitrosaminer, salt och virus.

Köttkonsumtionen har enligt Livsmedelsverket ökat med 40 % i Sverige sedan 1990, framförallt från ökad import. Enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning om svenskarnas matvanor äter 72 % av männen och 42 % av kvinnorna mer än 500 gram rött kött och chark per vecka.

Minskad köttkonsumtion är också bra för miljön konstaterar Livsmedelsverket, eftersom köttindustrin står för ca 15 % av de totala utsläppen av växthusgaser.

Hela rapporten “Konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter och samband med tjock- och ändtarmscancer – en risk- och nyttohanteringsrapport” (Livsmedelsverket, rapport 20:2014) finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar