Miljöstyrningsrådet läggs ner

Foto: Miljöstyrningsrådet

Regeringen beslutade idag att Miljöstyrningsrådet (MSR) läggs ner. Verksamheten ska flyttas till Kammarkollegiet och Naturvårdsverket istället.

MSR är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Enligt press- och kommunikationsansvariga Susanne Lång kommer miljöledningssystemet EMAS flyttas till Naturvårdsverket och EPD säljas. EPD är idag ett internationellt informationssystem för att beskriva varor och tjänsters miljöpåverkan så att de ska gå att jämföra med varandra.

SMB frågade Lång om hon trodde att förändringen skulle påverka verksamhetens miljöarbete.

Det får framtiden utvisa. Tanken är att verksamheten ska bedrivas i samma utsträckning. Ambitionen är att det ska vara likvärdigt, men det får vi helt enkelt se.

Enligt Vänsterpartiets miljötalesperson Jens Holm är beslutet ett miljösvek.

Du kan hitta beslutet i Vårändringsbudgeten (Reservation 1) >>

Miljö online2

Liknande artiklar