Naturskyddsföreningen tar ställning i gruvdebatten

Foto: Badricks

Idag utkommer en rapport som varnar för de förödande konsekvenser den svenska gruvpolitiken får för människa och miljö. Den kritiska rapporten är ett efterlängtat ställningstagande från Naturskyddsföreningens i den gruvdebatt som har rasat i Sverige det senaste året.

– Den svenska gruvpolitiken håller på att skapa ett monster. Det vi hittills sett i Blaiken, Aitik och Kallak är varningssignaler för att vi håller på att återuppväcka de miljöproblem som vi lämnade bakom oss på sextiotalet. Förutom djupa sår i landskapet så riskerar vi skattebetalare att få stå med notan för att städa upp i miljön efter företagens härjningar, säger naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.

Rapporten rekommenderar att de marknadsfördelar som just gruvindustrin åtnjuter tas bort. Branschen ska alltså inte behandlas annorlunda än andra industrier i de olika prövningsprocesserna för att få tillstånd att bedriva verksamhet.

Skattelättnader i kombination med ökade världsmarknadspriser på metaller har gjort att den globala gruvindustrin topplistar Sverige som investeringsland – vilket naturligtvis har varit det politiska målet. Rapporten belyser hur avregleringarna lockat hit oseriösa aktörer, och att projekten ofta saknar ekonomiska medel och miljömässig säkerhet. De glesbygdskommuner som hoppas att gruvorna ska ge jobb och ekonomisk tillväxt riskerar i allt för hög grad att dra på sig enorma ekonomiska- och miljömässiga problem.

Miljö online2

Liknande artiklar