Naturvårdsverket överklagar Ojnaredomen

Foto: Ludvig Tillman, Greenpeace

Den flera år långa konflikten fortsätter.

Mark- och miljödomstolen godkände nyligen kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen. Men enligt Naturvårdsverket är inte domen förenlig med vare sig EU-rätt eller svensk rätt. Därför överklagas domen.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att ”täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmiljön på Gotland” och att det dessutom finns ”stora kunskapsluckor” om hur verksamheten påverkar tre närliggande Natura 2000-områden.

– Det är många gånger svårt att följa hur domstolen har resonerat i den här domen. Resonemangen är inte så tydliga eller utförliga som de behöver vara i ett sådant här fall som kan få prejudicerande betydelse för bedömning av andra liknande projekt, säger Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.


Mer om turerna kring kalkbrytningen i Bunge finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljö online2

Liknande artiklar