Obama: Klimatförnekare är ett allvarligt hot mot framtiden

Foto: Pete Souza (Public domain)

Obama gick hårt åt klimatförnekande republikaner i ett tal idag.

I ett tal idag i Anaheim, Kalifornien jämförde USA:s president Barack Obama kampen mot klimatförändringarna med 60-talets månexpedition. De som var skeptiska då kanske hade en poäng, säger Obama, men de ”förnekade i alla fall inte att månen fanns där eller påstod att den var gjord av ost”. Obama sa också att ”kongressen idag är full av folk som envist och automatiskt förkastar de vetenskapliga bevisen för klimatförändringarna”.

I USA är debatten om klimatet starkt polariserad och ganska många etablerade debattörer och politiker förnekar att klimatförändringarna är skapade av människan. Genom FN-organet IPCC har världens forskare slagit fast att människan orsakar att världens medeltemperatur nu höjs, något som alltså republikaner med flera i USA förnekar.

Miljö online2

Liknande artiklar