Oljeutsläpp från vrak i Östersjön

Foto: Kustbevakningen analyserar oljeutsläppet

Utsläppet fem mil norr om Gotska Sandön upptäckes i lördags.

Kustbevakningen misstänker att oljan kommer från fartyget M/S Immen som sjönk 1977 fem landmil norr om Gotska Sandön. Detta fartyg har nu börjat läcka. Det hade cirka 60 ton olja ombord när det sjönk. Kustbevakningen har inlett en miljöräddningsoperation för att samla in oljan som bubblar upp från bottnen. 

Totalt finns det 31 vrak i svenska vatten som bedöms av Sjöfartsverket som ” reella miljöhot”. Det uppskattas att dessa vrak innehåller mellan 1 000-15 000 ton bränsle. Risken för större utsläpp bedöms vara låg, men kan inte uteslutas.

Gotska Sandön har drabbats av oljeutsläpp tidigare. År 2000 släppte oljetankern ”Almabra” ut 20 000 liter olja på svensk vatten vilket drabbade Fårö, Stockholms skärgård och Gotska Sandön. Det och den efterföljande juridiska processen finns mer att läsa om här.

Miljö online2

Liknande artiklar