Protester mot första spadtaget för Förbifart Stockholm

Foto: Grön ungdom Stockholms stad

Idag 24 juni tas det första spadtaget för bygget av motorvägen Förbifart Stockholm, och med anledning av detta arrangerar miljörörelser i Stockholm protester på plats i Häggvik.

De 20-tal organisationer som ingår i nätverket Stoppa Förbifart Stockholm organiserar idag en picknick och ett sista spadtag som protest. Samling är kl. 12.30 vid Häggviks pendeltågsstation. I nätverket ingår bland andra Naturskyddsföreningen Stockholms län, Klimataktion Stockholm, Alternativ Stad, Fältbiologerna, Gemensam Välfärd, Cykelfrämjandet med fler. Mer information om protesten finns på Miljöförbundet Jordens vänners hemsida.

Planen är att Förbifart Stockholm ska byggas från Häggvik till Kungens kurva i en 21 km lång motorväg, varav 18 km ska gå i tunnel. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 28 miljarder kr, enligt Trafikverket. 80 % av vägen ska finansieras av trängselavgifter och 20 % av staten. Regeringen beslutade i maj att avslå de överklaganden som inkommit mot arbetsplanen för Förbifart Stockholm, och därmed att bygget kan påbörjas.

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm har listat argument och analys mot bygget av motorvägen här som bl.a. handlar om finansiering, möjligheter för Stockholm att nå sina utsläppsmål, och andra sätt att lösa problemet med trängsel.

Miljö online2

Liknande artiklar