Regeringen kritiseras för uttalande om Förbifart Stockholm

Foto: Anders Hellberg

Att förbifarten kan börja byggas redan i sommar ifrågasätts nu av Vänsterpartiet.

I mitten av maj gick infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ut med ett pressmeddelande som inleddes med följande text:

Förbifart Stockholm kan börja byggas
Regeringen har i dag fattat ett historiskt beslut som innebär att Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar.

Detta fick Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, att ställa en interpellationsfråga till Elmsäter-Svärd (M). Holm hänvisar i sin fråga till regeringens pressmeddelande som han menar innehåller ett ”förvånande uttalande för att komma från ett statsråd eftersom viktiga delar av projektet fortfarande är under rättslig prövning”.

I fredags debatterade Elmsäter-Svärd och Holm frågan i riksdagen. Och enligt Elmsäter-Svärd har Holm till viss del rätt, ”[d]e delar som handlar om grundvatten och andra tunnelarbeten som ska vara enligt miljöbalken kommer att tas upp under hösten”. Det som regeringen avsåg, och som även framgår längre ner i det ovan nämnda pressmeddelandet från i maj, är ”de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen”.

Av debatten framgår dock inte om något kommer börja byggas redan i sommar.

Hela interpellationsdebatten kan ses här. Ett kortare klipp kan ses nedan:

Miljö online2

Liknande artiklar