Så ska räkfisket styras upp

Foto: Håkan Karlsson, Kustbevakningen

Ny strategi ska minska det olagliga utkastet av småräka.

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Kustbevakningen tagit fram en strategi för att komma åt fiskare som fuskar. I ett pressmeddelande beskrivs problemet så här:

I Sverige kokas större räkor ombord på fiskefartygen och landas som “kokräka” medan de mellanstora räkorna förs i land råa som “råräka”. (…) Den stora prisskillnaden mellan kok- och råräka i kombination med begränsningar i hur mycket båtarna får landa, så kallade ransoner, innebär att råräka ibland kastas till förmån för den mer lönsamma kokräkan.

Enligt Internationella Havsforskningsrådet kan så mycket som 31 procent av den totala räkfångsten i Sverige under 2012 ha kastats tillbaka i havet, med djuren då i princip döda eller döende.

Men nu är det alltså tänkt att det ska tas krafttag mot fusket, så att utkasten av räka minskar, bland annat genom utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.

Frågan är dock hur långt det räcker. I slutet av strategin (pdf) framgår nämligen att fusket lär fortsätta:

Den uttryckta ambitionen att eliminera utkasten av råräka bedömer myndigheterna emellertid att vara alltför ambitiös inom det regelverk och ramar som den svenska fiskerikontrollen idag befinner sig.

Miljö online2

Liknande artiklar