Sveriges miljöpolitik granskad av OECD

Foto: Anders Hellberg

Många plus – men även 27 rekommendationer om vad som kan bli bättre.

– While Sweden is a frontrunner in having adopted many policies which tilt the balance in favour of the environment, there is still work to be done.

Det var det huvudsakliga budskapet från Simon Upton, chef för OECD:s Miljödirektorat, som i går var på besök i Sverige. På en presskonferens i Rosenbad tillsammans med miljöminister Lena Ek (C) förklarade Upton att Sverige har många ambitiösa målsättningar på miljöområdet, men att en hel del inom politiken måste förändras om målen ska kunna nås på ett effektivt sätt.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) granskar med jämna mellanrum sina 34 medlemsnationer. I september ska en längre rapport om det svenska miljöarbetet publiceras, men redan nu finns alltså en kortare version (pdf) tillgänglig – enligt förordet tänkt att ge ”en möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka framsteg Sverige har gjort och var nya eller förstärkta insatser kan behövas”.

På plussidan nämns i rapporten exempelvis hur Sverige varit tidigt ute då det gäller miljöbeskattning och användning av ekonomiska instrument i miljöarbetet. Men enligt OECD går det inte att luta sig tillbaka i och med det. En av rekommendationerna kring just detta område lyder:

Överväg att ytterligare utvidga användningen av miljöskatter och prissättningsinstrument, särskilt på andra områden än energianvändning, och samtidigt eventuellt sänka andra skatter. Överväg till exempel att införa skatter på gödningsmedel, farliga kemikalier och verksamheter som är skadliga för ekosystemtjänster (…).

På presskonferensen, där nyhetsbyrån TT, Sveriges Radio samt Supermiljöbloggen fanns på plats, frågade SMB om OECD tittat något på de svenska statsägda bolagen, exempelvis på Vattenfall som släpper ut mer koldioxid än hela Sverige som land. Svaret från Simon Upton var att OECD inte har några speciella rekommendationer kring hanteringen av statliga bolag.

På frågan om OECD har några rekommendationer kring svensk energipolitik då det gäller kärnkraften – där de tio svenska reaktorerna kommer behöva stängas ner på grund av åldersskäl innan 2050, som är det år då Sverige ska ha kommit ner till noll i nettoutsläpp av växthusgaser – var svaret på samma sätt att OECD inte heller här har några speciella rekommendationer. Just detta hade dock det internationella energiorganet IEA en hel del synpunkter kring då de häromåret granskade svensk energipolitik, något Supermiljöbloggen skrivit om här.


Tips: Mer om OECD:s granskning i Sveriges Radios Klotet.

Miljö online2

Liknande artiklar