Vanliga räkor på väg mot rödlistning

Den svenska nordhavsräkan är på väg mot rödlistning.

I februari gjorde WWF vissa (främst svenska fiskare och Leif Mannerström) förbannade genom att  uppmana folk att sluta äta den svenska nordhavsräkan. Anledningen var dåliga beståndsuppskattningar, otydlig förvaltning och risk för överfiske. Nu rapporterar P4 Väst att räkan kan komma att rödlistas officiellt nästa år. De senaste tio åren har antalet räkor minskat med 30-50%, vilket på Internationella Naturvårdsunionens skala betyder att den kallas ”sårbar”. Den stora minskningen av räkor i havet beror antagligen på en kombination av naturliga orsaker och alltför hårt räkfiske.

Rödlistningen i sig är ett riktvärde och innebär inga förbud eller åtgärder i sig. Det är upp till förvaltande myndigheter att dra slutsatserna av den och till exempel minska fiskekvoterna, berättar Ulf Gärdenfors, chef för Artdatabanken för P4 Väst. I slutet på april 2015 kommer den slutliga rödlistan, men redan nu är räkan alltså hotad och som medveten konsument bör tänka ett varv till innan du ställer fram räkorna på midsommarbordet.

Miljö online2

Liknande artiklar