Miljöpartiet vill ha 100 procent ekojordbruk vid Östersjön

Foto: Miljöpartiet

För att det ska vara möjligt vill Miljöpartiet satsa 200 miljoner kronor per år fram till år 2030 på en ekologisk omställning. Mp vill även att hälften av Sveriges offentliga inköp av mat ska vara ekologiska år 2020, det skulle vara en fördubbling på fem år. Med hjälp av detta vill Miljöpartiet ställa om jordbruket vid Östersjöns kust söder om Åland till 100 procent ekologiskt.

Miljöpartiet motiverar det med att en sjättedel av botten är död, vilket gör Östersjön till världens dödaste hav.  De menar att en stor del av skulden ligger på jordbrukets utsläpp av kväve och fosfor.

Under alliansen har omställningen till ekologiskt jordbruk avstannat trots att efterfrågan på ekologiska produkter aldrig varit större, säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson till Dagens Nyheter. 

Miljöminister Lena Ek (c) är skeptisk till Miljöpartiets förslag.

Det vanliga svenska jordbruket närmar sig redan ekojordbruket för varje år. Vi har i samarbete med lantbruksföretagen böjt utsläppskurvorna för övergödning ganska rejält och det har skett genom dialog och en mängd olika åtgärder. Det handlar om hur man planerar diken och skogsavverkning så att det inte rinner iväg en massa gödning. Det som bekymrar mig är att Miljöpartiet vill bryta den här dialogmodellen. Att allt jordbruk längs Östersjön ska bli ekologiskt på 15 år är inte möjligt, säger hon till Dagens Nyheter. 

Miljö online2

Liknande artiklar