Naturskyddsföreningens 100 klimatpolitiska förslag

Foto: CC0

I rapporten ”Klimatmaxa politiken” har Naturskyddsföreningen sammanställt 100 förslag på styrmedel som de tycker att politikerna borde ta itu med för att lösa klimatkrisen.

David Kihlberg, projektledare och sakkunnig inom klimat på Naturskyddsföreningen, säger att det viktigaste med rapporten är konstaterandet att det inte finns någon brist på lösningar, varken politiska och tekniska. Han menar att det är brist på politisk ambition som är det stora klimatproblemet.

Vi lägger fram 100 styrmedelsförslag som de politiker som har förstått klimatforskarnas varningar kan börja implementera direkt, säger Kihlberg.

Några av förslagen i rapporten:

   • Avveckla alla klimatskadliga subventioner. Börja med att göra om reseavdraget, avskaffa skatteförmånen på tjänstebilar som inte är supermiljöbilar, ta bort nedsättningarna av koldioxidskatten och ta bort skattebefrielsen på torv (kapitel 3, 4, 5, 6)
   • Inför ett bonus-malus-system för personbilar (kapitel 4)
   • Gör stora investeringar i järnvägen (kapitel 4)
   • Inför ett stadsmiljöprogram (kapitel 4)
   • Skapa en statlig pott för investeringar i cykelinfrastruktur (kapitel 4)
   • Inför kilometerskatt för lastbilar (kapitel 4)
   • Ge statliga lånegarantier för energieffektiviserande renovering av flerbostadshus (kapitel 5)
   • Inför årsvis nettodebitering av småskalig förnybar elproduktion (kapitel 5)

Miljö online2

Liknande artiklar