Nya dödsoffer i kriget mot gruvaktivisterna

Foto: Euyasik

Ytterligare en aktivist har dödats av den peruanska militären efter att regeringen utlyst undantagstillstånd i tre provinser för att slå ner gruvprotesterna. 

Fyra personer har dödats och många har skadats i samband med protester den senaste veckan, och eftersom undantagstillstånd råder kan militären inte ställas för rätta för våldet.

Protesterna riktar sig främst mot planerna på gruvan Conga i Cajamarcaprovinsen i nordvästra Peru. Projektet ägs till största delen av det amerikanska företaget Newmont Mining, och är tänkt att ersätta den stora Yanacocha-gruvan som snart har sinat på guld. Den tilltänkta gruvan skulle bli en av de största guld- och koppargruvorna på kontinenten.

Projektets miljökonsekvensbeskrivning visar att grundvattennivåerna i regionen riskerar att sjunka drastiskt om gruvan blir verklighet. Eftersom de flesta som bor i området livnär sig på lantbruk är oron stor för vad som ska hända med deras land och försörjning. Som ofta är fallet med guld- och kopparbrytning är företagets metoder giftintensiva, och brytningen skulle ske i enorma, öppna dagbrott.

Protesterna mot gruvan räknas som en av landets största sociala konflikter, och regeringen gör allt som står i dess makt för att försvåra för aktivisterna. Förutom att militären har rätt att döda utan några juridiska konsekvenser, är också rätten att organisera sig starkt begränsad i landet.

Miljö online2

Liknande artiklar