Vindkraftsparker till havs gynnar djurlivet

Foto: Andreas Trepte

Forskare har satt gps-sändare på knubbsälar och gråsälar längs med nederländska och engelska kusten för att följa deras mönster. Resultatet var att många av dem söker sig till vindkraftsparkerna Alpha Ventus och Sheringham Shoal där de lärt sig att det finns mat.

Vindkraftsparkerna till havs skapar artificiella rev där kräftdjur trivs. Kräftdjuren lockar fiskarna, vilka i sin tur drar till sig sälarna. En av sälarna besökte samma vindkraftspark tretton gånger i rad och simmade runt pelarna i en slags formation, skriver GP.

Tidigare forskning har också visat att tumlare ökat runt vindkraftsparker. Flera studier tyder på en positiv effekt på biodiversiteten, och det har också visat sig att de eventuella negativa effekterna på fågellivet har uteblivit. Det är däremot fortfarande viktigt att de läggs på platser som har så liten potentiell påverkan på fågellivet som möjligt.

Miljö online2

Liknande artiklar