F! får högst betyg av WWF

F! får högst betyg i en undersökning gjord av WWF. Tätt efter kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men WWF anser ändå att Vänsterpartiet agerat tydligast för WWF:s förslag. Sverigedemokraterna är klart sämst i testet.

Världsnaturfonden (WWF) har gjort en ranking av partiernas miljöpolitik. Feministiskt initiativ fick 30 poäng, vilket är maximalt antal poäng. På andra plats kommer Miljöpartiet med 29 poäng och därefter Vänsterpartiet med 28 poäng. Sist i rankingen kommer Sverigedemokraterna med 7 poäng. I  sex av tio kategorier kommenterar WWF Sverigedemokraternas svar med ” Är en del av problemet, inte av lösningen.

Rankingen bygger på att WWF betygsatt partiernas enkätsvar enligt en fyrgradig betygsskala. Alla partiers enkätsvar finns att läsa här.

EDIT. Trots att F! får högst betyg så anser WWF att Vänsterpartiet ligger närmast WWF. ”Ser man till den samlade bilden är vänsterpartiet alltså det parti som agerar tydligast i linje med WWF:s krav och förslag”, skriver WWF. Det motiveras med att V har reflekterande kommentarer, att V verkar för ” en tuffare politik i linje med WWF:s krav” samt att F!:s kommentarer ger ” intryck av att de ännu inte har en utarbetad linje i flera av frågorna”. Omdömena om partiernas svar ser man först om man klickar på de olika partisymbolerna på bilden. Att dessa omdömen fanns bakom partiernas symboler var vi inte medvetna om när vi skrev artikeln.

Miljö online2

Liknande artiklar