Historisk skyddsstatus för ”Colombias stjärna”

Foto: Friedrich Kircher

Det unika flodsystemet The Fluvial Star of Inirida (”Star River of the South”) på gränsen mellan Colombia och Venezuela ska skyddas från gruvpåverkan.

Området är med sina våtmarker, djungler och savanner en så kallad ”hotspot” för biologisk mångfald. Här huserar bland annat jaguarer, tapirer och floddelfiner, och majoriteten av alla akvariefiskar som exporteras från Colombia simmar i områdets vatten. Flodsystemet ska skyddas enligt Ramsar-konventionen, ett internationellt organ som syftar just till bevarande och skydd av våtmarker och färskvattensystem.

Förekomsten av naturresurser som guld och kobolt utgör det största hotet mot miljön i regionen. Trots att gruvindustrin är en central del av Colombias utvecklingsstrategi, har president Juan Manuel Santos uttryckt att det finns områden där gruvor inte ska anläggas på grund av dess biologiska och kulturella värden.

– The Fluvial Star of Inirida är ett riktmärke för hur vi kan börja se utvecklingsmodeller utifrån bevarande av naturen, säger Mary Lou Higgins, ordförande i WWF Colombia.

Miljö online2

Liknande artiklar