Nio av tio riksdagskandidater vill fördubbla kollektivtrafiken

En undersökning från etanolföretaget SEKAB visar att det finns ett starkt stöd bland ledande riksdagskandidater för stora satsningar på kollektivtrafik.

SEKAB har låtit 510 ledande riksdagskandidater svara på frågan ”Anser du att det krävs satsningar som möjliggör en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020?”. Av de 367 riksdagskandidater som deltog i undersökningen svarade 94 % ”ja” på frågan. Starkast var stödet bland Vänsterpartister och Miljöpartister, följt av Centerpartister och Moderater.

Utredningen ”Fossilfrihet på väg” har fastslagit att det krävs stora satsningar på kollektivtrafiken för att öka dess konkurrenskraft jämfört med bilen. Och kollektivtrafikbranschen, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket och Jernhusen har som mål att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020, jämfört med 2006. Enligt parterna bakom ”fördubblaprojektet” kan en fördubbling av kollektivtrafiken minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 24 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder kronor.

Läs hela undersökningen här.

Miljö online2

Liknande artiklar