Regeringens utredare varnade redan år 2007 för storbrand

Foto: Nelson Shannon, U.S. Fish and Wildlife Service

Den stora branden i Västmanland kunde ha begränsats. Men klimat och sårbarhetsutredningen och dess förslag på åtgärder togs inte på allvar, menar utredaren. 

För sju år sedan skrev Bengt Holgersson klimat och sårbarhetsutredningen på uppdrag av regeringen. I den varnade han för att storbränder som den som vi nu ser i Västmanland kommer att bli vanligare i framtiden, rapporterar SVT. I utredningen föreslogs åtgärder som ännu inte har genomförts. Bland annat föreslogs att kommuner ska börja ta hänsyn till klimatförändringar och extrema väderhändelser när de planerar. Branden i Västmanland kunde ha begränsats  men utredningen togs inte på allvar, menar Holgersson.

Den visade vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka bränder som skulle kunna inträffa med ett förändrat klimat med fler antal torra dagar, säger Holgersson om utredningen.

Miljöminister Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall menar att en del av förslagen har genomförts och säger.

SMHI har ett uppdrag att följa upp utredningen och ska senast den 31 december redovisa vilka åtgärder som genomförts och vilka som behöver aktualiseras

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att en särskild utredningen ska göras om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder.

Tidigare har Supermiljöbloggen skrivit om att Stora Enso utreds för att ha startat branden och om att myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnade år 2009 för att klimatförändringarna leder till större skogsbränder.

Miljö online2

Liknande artiklar