Riksdagskandidater tar klimathotet på allvar

Foto: Anders Hellberg

Enligt en undersökning från Svenska Miljöinstitutet IVL anser 71 procent av ledande riksdagskandidater att klimatfrågan är det allvarligaste miljöproblemet.

På andra plats hamnar kemikalier följt av förlust av biologisk mångfald, enligt riksdagskandidaterna.

Samma fråga ställdes också till allmänheten, och svaren var mer splittrade. Bland allmänheten svarade 25 % att klimathotet var det allvarligaste miljöhotet, följt av kemikalier och luftföroreningar.

Tord Svedberg, VD för IVL säger att

– Det råder inget tvivel om vilken miljöfråga som politikerna tycker är viktigast. Vi får hoppas att det kommer att avspeglas i politiken efter valet. Sverige och världen står inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett samhälle med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser

Läs hela undersökningen från IVL här.

Miljö online2

Liknande artiklar