Socialdemokraterna vill satsa på biobränslen från skogen

Foto: Heikki Valve

Socialdemokraterna har presenterat ett förslag för fler jobb i skogsindustrin, minskade utsläpp av koldioxid och minskat oljeberoendeMen förslaget får kritik för att det leder till fler kalhyggen. 

Satsningen presenteras som en del av nyindustrialiseringen av Sverige. Förslagen är

  1. En gemensam miljardsatsning från näringsliv och samhälle på klimatvänlig teknik. Det kan handla om produktion av andra generationens bioenergi och annan klimatvänlig teknik.
  2. Samfinansiera lokala projekt för till exempel biogas och andra generationens biodrivmedel.
  3. Öka andelen biodrivmedel i dagens diesel och bensin. Införa en miljöbonus för bilar som drivs av förnybara bränslen.

Satsningen motiveras med att den svenska skogen idag växer  mer än vad som avverkas, att 25 000 nya jobb skulle kunna skapas i skogsindustrin och att andelen bilar som drivs på förnybara bränslen minskar.

Skogsindustrin har senaste åren fått kritik för att kalhugga skog på ett miljövidrigt sätt. Stefan Löfven kommenterar i DN risken för negativa miljökonsekvenser med att säga

Hur man avverkar måste avgöras myndigheter och de regler som finns. Vi avverkar inte för mycket, det är ingen överavverkning vi sysslar med i dag, vi har har en potential där. Sen hyggen och hur avverkningen görs rent tekniskt, det får andra avgöra. Men det ska ske på ett bra sätt, det ska ske enligt de regler som finns.

I en debattartikel i Miljöaktuellt undrar Folkpartiets miljöpolitiska talesperson Karin Karlsbro om Miljöpartiet kan ”acceptera en socialdemokratisk skoggshuggarpolitik utan några ambitioner vad gäller miljöhänsyn?”

Miljö online2

Liknande artiklar