Stefan Löfven uppmanas ta ansvar för Ojnareskogen

Foto: Oona Räisänen

Vid ett regeringsskifte har Löfven möjlighet att stoppa Nordkalks gruvplaner på Gotland. Att det viktiga naturområdet fredas och skyddas är av högsta vikt för framtidens vattenförsörjning och en hållbar utveckling, skriver flera författare på Svenska Dagbladets debattsida idag.

Forskare från flera svenska universitet menar att vi i fall som Ojnare måste låta miljön gå före nya jobb. Löfven har lovat att prioritera miljön, ett löfte han har möjlighet att infria direkt eftersom miljöbalken tillåter att Nordkalks brytningstillstånd rivs upp om miljöpåverkan anses vara för hög.

Enligt författarna är det just fall som den tilltänkta kalkgruvan i Ojnareskogen som har satt oss i den globala, miljömässig katastrofsituation vi befinner oss i. De kritiserar den enkelspåriga sysselsättningsretorik som Alliansen använder för att motivera gruvan – att vi behöver jobb här och nu. Jobben prioriteras, trots att det finns en reell risk för att saltvatten ska tränga upp i grundvattnet när Nordkalk sänker vattennivåerna för att kunna bedriva sin verksamhet. I så fall omöjliggörs lantbruket i området, och dricksvattnet förstörs.

Inom 250 år kommer jordens befolkning att tiodubblas. Om 250 år kommer vi fortfarande behöva näring och vatten. Om vi ska kunna leva på jorden måste vi välja miljön, och prioritera hållbara jobb inom återvinnings- och sol- och vindenergisektorn.

Miljö online2

Liknande artiklar