Större skogsbränder med klimatförändringarna

Foto: Bertknot

År 2009 varnade myndighet för att klimatförändringarna leder till fler och större skogsbränder i den södra delen av Sverige upp till södra Norrlandskusten. I vissa delar väntas antalet högriskdagar öka med 50 procent. 

Skogsbranden i Västmanland är den största i Sverige under modern tid. Cirka 1000 personer har fått evakuerats. Stora skogsbränder kan bli allt vanligare i Sverige i framtiden, det varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för år 2009 i rapporten ”Skogsbränder under ett förändrat klimat- en forskningsöversikt.”

I rapporten skriver de att ett större antal bränder och fler stora bränder är sannolikt i södra Sverige. Antalet dagar med högrisk för brand väntas att öka betydligt i södra delen av Sverige upp till södra Norrlandskusten. I vissa delar av östra Götaland väntas antalet högriskdagar öka med cirka 50 procent. Däremot så väntas antalet högriskdagar i Norrland minska lite.

Däremot så går det inte att säga att den stora branden i Västmanland är ett resultat klimatförändringarna. Det är svårt att säga att en enskild brand eller väderhändelse är på grund av klimatförändringarna. Men det går att säga att risken för fler och större bränder är ett resultat av förändringarna i klimatet. Det kan komma att ske än fler stora skogsbränder i södra delen av Sverige om inte klimatförändringarna hejdas.

Miljö online2

Liknande artiklar