70 procent av svenskarna tycker inte regeringen gör tillräckligt för att skydda miljön

Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet (C)

Ny undersökning från EU-kommissionen ser på EU-medborgarnas uppfattningar, attityder och handlingsmönster i miljöfrågor.

En ny Eurobarometerundersökning om miljön (pdf) har kommit, tre år efter den senaste. Sammanlagt 27 998 personer från EU:s 28 medlemsländer intervjuades under april och maj i år, det här framgår av ett pressmeddelande från EU-kommissionen som kom under gårdagen.

För svensk del visar undersökningen bland annat att 100 procent av svenskarna tycker det är viktigt att skydda miljön (79 % mycket viktigt, 21 % ganska viktigt).

Men de flesta tycker inte det görs tillräckligt på området. 70 procent av svenskarna tycker inte att regeringen gör tillräckligt för att skydda miljön. Lika stor andel tycker inte heller att människorna själva gör tillräckligt. Något fler, 80 procent, tycker inte att företagen gör tillräckligt.

De högsta prioriteringarna för medborgare i Sverige som själva vill skydda miljön är att åka kollektivt (56 %), sortera avfall för återvinning (50 %), minska matsvinnet (40 %), köpa lokalproducerat (39 %) och köpa miljömärkta varor (38 %).

Miljö online2

Liknande artiklar