Bakom ridåerna på klimatveckan: fossilindustrin lovar vinster

Foto: NASA/ GSFC/ NOAA/ USGS

Det pågår ett krig om investerarna inom finansvärlden. Trots vackra ord om hållbarhet och ren energi fortsätter många multinationella företag att lova vinster i decennier framåt för de som investerar i kol, olja och gas. Samtidigt är de flesta forskare och FN överens om att de fossila bränslena måste stanna i jorden om vi ska lyckas undvika en global klimatkatastrof.

Siemens var ett av de företag som i veckan annonserade att de tänker komplettera förnybart med kolkraft för en säker energitillgång. Även Shell och ExxonMobil hävdar att olja kommer att löna sig ekonomiskt lång tid framöver. Ofta är det de företag som investerar mest i förnybart som också investerar mest i fossilt.

Också inom de mellanstatliga klimatförhandlingarna frodas konflikterna. Kina, vars utsläpp per capita gick om Europas förra året, menar fortfarande att de inte behöver göra några utsläppsminskningar, eftersom de är ett land under utveckling.

Miljö online2

Liknande artiklar