Företagsledare efterfrågar mer klimatpolitik

Foto: Public Domain

14 företagsledare för bland annat Axfood, Sveaskog, Folksam och JM, skriver på SVT Debatt att det är dags för den samlade journalistkåren och de politiska partierna att höja blicken och sätta fokus på klimatet. ”Trots partiernas insikt och politiska vilja till förändring är det tyst om klimatet i valrörelsen”, skriver de samtidigt som de radar upp ekonomiska fördelar med att agera nu.

Frånvaron av en klimatpolitisk diskussion är olycklig med tanke på att det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna och dessutom är tydligt sammankopplad till Sveriges välfärd.

De sätter stor vikt vid politiken, och markerar vikten av att politikerna inte slår sig till ro. Enligt företagsledarna borde klimatfrågan ständigt vara närvarande i debatten, inte minst när vi pratar jobb, försvar och bistånd.

Nya reformer för minskade utsläpp är nödvändiga för att höja tempot för fortsatt omställning som är företags- och samhällsekonomiskt lönsam. Vi, som är medlemmar i Hagainitiativet, har viljan och ambitionen att vara med och bidra till ett hållbart näringsliv och ett samhälle som riktar sitt fokus på att klara visionen om ett klimatneutralt Sverige till år 2050.

För att realisera den potential vi ser i näringslivet förväntar vi oss ett effektivare samarbete mellan politik och näringsliv. Vi vill se en klok politik som stöder både en omställning mot minskade utsläpp och en förbättrad samhällsekonomi.

Förutom att klimatomställningen kan vara jobbskapande och förbättra välfärden har affärsledarna funnit tydliga möjligheter till ekonomiska fördelar inom sex områden:

  • Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
  • Kostnadsbesparing
  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
  • Nya produkter och affärsområden
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Alla som skriver under är medlemmar i organisationen Hagainitiativet. Det är Anders Strålman, Pierre Decroix, Jens Henriksson, Anders Egelrud, Göran Holm, Johan Skoglund, Jan Kilström, Lars Appelqvist, Per Olof Nyman, Olli Kilpi, Staffan Persson, Morgan Wiktorsson, Per-Olof Wedin, Fredrik Wirdenius

Miljö online2

Liknande artiklar