Gigantisk musselodling planeras utanför Kalmar

Foto: Benutzer:Darkone

En musselodling stor som hela Öland planeras utanför Kalmarsund, rapporterar nu Östran och Expressen. Anledningen är att musslor är utmärkta för att rena haven från kväve och fosfor.

Att Östersjön har stora problem med övergödning har undgått få. Varje år tar Östersjön emot nästan en miljon ton kväve och 30 tusen ton fosfor.  För att minska övergödningen driver Kalmarsundskommissionen (ett samarbete mellan bland annat Kalmar kommun, Linnéuniversitet och LRF) en kartläggning om musselodling. Projektet är ett så kallat LOVA-projekt (bidrag till lokala vattenvårdsprojekt som delas ut av Havs och Vattenmyndigheten) och musselodlingen är också en del av EU-projektet Aqua Best som syftar till hållbart vattenbruk. Odlingen planeras att vara på plats redan i slutet nästa år.

Reningen går till så att musslorna fästs på band som hålls flytande. Musslorna filtrerar vattnet när de tar upp plankton och renar det därmed från kväve och fosfor. Sedan skördas dem och på så vis förs näringsämnena bort från Östersjön.

Musslorna på ostkusten kommer dessvärre inte att kunna ätas eftersom de är för små, men istället kommer de att kunna bidra till jordbruket. Antingen som jordförbättringsmedel, hönsfoder eller biogas.
Musselodlingar för att rena hav är en beprövad metod. Resultaten från försöksodlingar visar att ca 150 ton musslor per hektar renar ett ton kväve och 0,6 ton fosfor per år. En hektar musselodling filtrerar också plankton från en yta på sju hektar.

För den som är intresserad finns en mer djuplodande rapport om musselodlingen i Kalmarsund.

Miljö online2

Liknande artiklar