Goda nyheter: ozonskiktet repar sig!

Foto: NASA

Ozonskiktet är på god väg att återhämta sig enligt forskare. Anledningen tros vara internationellt samordnade insatser mot användadet av ozonskadliga ämnen.

Över 300 forskare enas i en rapport från FN:s miljöenhet (UNEP) och Meteorlogiska Världsorganisationen (WMO) om att det finns mycket starka tecken på att hålen i ozonskiktet är på väg att minska. Som orsak pekar man ut Montreal-protokollet som undertecknades 1987. Protokollet innebar ett internationellt avtal om att fasa ut produktion av ämnen som är skadliga för ozonskiktet, så kallade freoner.

Ozonskiktet är det lager i stratosfären som skyddar jorden från skadlig ultraviolett strålning. Utan Montreal-protokollet kunde atmosfärens halt av ozonnedbrytande ämnen tiodubblats år 2050. Enligt UNEP kommer protokollet att ha förhindrat två miljoner fall av hudcancer varje år fram till 2030, avvärjt skador på immunsystem och ögon, samt skyddat djur och jordbruk. Avtalet lyfts fram som ett av världens effektivaste miljöfördrag. Resultatet bör ses som ett starkt bevis för de klimatframgångar som skulle kunna nås ifall jordens makthavare visar samma skyndsamhet och enighet som 1987, menar WMO.

Miljö online2

Liknande artiklar