Många vattendrag runt Östersjön har vandringshinder

Foto: GodEl/Tobias Fränstam

Det finns många hinder för fiskar i vattendragen kring Östersjön. Men nu har en 8 km lång sträcka i Muskån i Södra Stockholm som tidigare var stängd har nu blivit framkomlig. 

Sportfiskarna och El-bolaget GodEl har tagit bort resterna av ett gammalt vattenkraftverk och öppnat upp så att fisk kan ta sig fram. Innan rivningen hittades hela 17 arter nedströms hindret, men endast en art ovanför.

Projektet är till störst del finansierat av GodEls Bra miljövals-fond, och kommer att utvärderas i nästa vår. De skriver i ett pressmeddelande:

De mindre vattendragen kring Östersjön är hårt exploaterade av vandringshinder såsom konstgjorda dammar och små vattenkraftverk. Starka fiskbestånd behövs för att behålla balansen i Östersjön men det är svårt att få finansiering till projekten. Behoven är långt större än vad statliga medel och öronmärkta EU-pengar räcker till.

Här kan du se den första öringen som vandrar förbi hindret

Miljö online2

Liknande artiklar