Oljejakten på Gotland – nya provborrningar godkända

Foto: Public domain

Sökandet efter fossila bränslen fortsätter till varje pris. Nu har ett företag fått rätt att provborra efter olja på Gotland, trots protester från myndigheter.

Företaget Gripen Oil & Gas fick igår måndag klartecken för att provborra efter olja och gas på fyra platser på Gotland. Sedan tidigare har Gripen provborrat på flera ställen på Gotland. De har hittat vad de vill och de väntar på att få sätta igång i flera områden. Under tiden fortsätter de att provborra i nya områden. De områden som nu godkänts innefattar ett naturreservat och kulturhistoriskt känsliga miljöer, vilket fått myndigheter att surna till. Regionstyrelsen på Gotland kommenterar i ett yttrande:

En eventuell utvinning av olja och/eller naturgas är inte förenlig med regionens ambition som ekokommun att verka för en övergång från fossila energislag till långsiktigt hållbara energikällor

Också Länsstyrelsen är kritiska:

(…) Länsstyrelsen intar en negativ hållning till framtida utvinning av fossila bränslen i länet, samt till de undersökningar som planeras inför sådan utvinning.

Tyvärr är det inte någon av dessa myndigheter som godkänner provborrningar, den uppgiften faller på Bergsstaten som har gett sitt klartecken.

Tidigare på Supermiljöbloggen:
– Eventuell oljeborrning på Gotland
– Gripen gas – Oljeborrning snart verklighet

Andra medier: Natursidan, P4 Gotland

Miljö online2

Liknande artiklar