Röd-grön-rosa partier vill ha åtgärder mot köttkonsumtionen

Foto: dottorpeni

Svensk mat och miljöinformation har gjort en enkät med de politiska partierna om matens miljöpåverkan. Enligt FN står animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är en större andel än utsläppen från den samlade transportsektorn . I Sverige har köttkonsumtionen ökat med cirka 50 procent de senaste 20 åren.

Frågorna som Svensk mat och miljöinformation, SMMI ,ställde var:

  • Vilka är de viktigaste miljö- och klimatpåverkande faktorerna när det gäller vår livsmedelsproduktion och -konsumtion ?
  •  Vilka politiska styrmedel förespråkar  partierna  när det gäller matens miljö- och klimatpåverkan ?
  •  Hur bör ett långsiktigt arbete med att minska matens miljöpåverkan utformas ?

SMMI skriver om resultatet i ett pressmeddelande:

Där de borgerliga partierna betonar produktmärkning, åtgärder mot matsvinn och i några fall vikten av att gynna inhemsk livsmedelsproduktion sätter framför allt V, MP och Fi de höga köttkonsumtionsnivåerna i fokus.

Vänsterpartiet vill ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion, med en minskning på 25 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Miljöpartiet förespråkar en ”kraftigt minskad köttkonsumtion” och vill minska köttandelen i offentliga måltider med 25 procent till 2020. Och Feministiskt initiativ vill införa en särskild köttskatt.

SMMI motiverar frågans betydelse med att

Enligt FN står animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är en större andel än utsläppen från den samlade transportsektorn (inklusive flyget). I Sverige har köttkonsumtionen ökat med cirka 50 procent de senaste 20 åren.

I enkäten som finns att läsa här så kommenterar Fredrik Hedenius, fil.dr. energi och miljö vid Chalmers, varje partis svar.

Miljö online2

Liknande artiklar