Stigande havsnivåer kostar Australien miljardbelopp

Foto: CC3/Ian Brown

En ny rapport visar att havsnivåerna i Australien vid slutet av århundradet troligtvis stigit med 0.4m-1m. Kostnaden för havshöjningen kan bli upp till hisnande 226 miljarder dollar.

Stigande havsnivåer är ett av Australiens största miljöproblem, enligt rapporten från organisationen Climate Council. Det är högst sannolikt att havsnivåerna kommer stiga med nästan en meter, vilket får förödande konsekvenser för samhället. Det värsta scenariot skulle innebära att egendom för hela 226 miljarder dollar, så som hus, sjukhus, skolor och hamnar, drabbas av översvämning och erosion.

Professor Will Steffen, medförfattare till rapporten, säger till The Guardian att man är tvungen att ta tag i det hotande problemet. Som åtgärder nämns stora nedskärningar i koldioxidutsläppen, tillsammans med en mer integrerad plan för att säkra kust och byggnader. Steffen hävdar dock att det är svårt, då det inte finns stöd från statliga och nationella regeringar.

Det verkar som vi inte har det stödet i Australien. Om man tittar på de länder som framgångsrika i att få ner utsläppen, länder som Storbritannien och Tyskland, så har de har inte tid för klimatskeptiker, de sätter igång med att förbereda sina länder för klimatförändringar.

Australien har tidigare kritiserats kraftigt för sitt obefintliga miljöarbete. Supermiljöbloggen skrev förra året om hur de vägrade skicka en representant till klimattoppmötet i Warszawa. Den konservativa regeringen leds av Tony Abbott, som drev avskaffandet av koldioxidskatten som sin främsta valfråga.

Stigande havsnivåer orsakas av smältande glaciärer och polarisar. Termisk expansion, när havet expanderar på grund av uppvärmningen, bidrar också till en högre havsnivå. Den globala havsnivån stiger för närvarande med i genomsnitt 3,2 mm per år.

Miljö online2

Liknande artiklar