Andra AP-fonden flyttar 840 miljoner från fossila bränslen

Foto: Steven Depolo

Andra AP-fonden kommer att flytta sina investeringar från 20 bolag; 12 kolbolag och 8 olje- och gasbolag, till ett värde av 840 miljoner kronor.

Vår utgångspunkt för analysen har varit att bedöma de finansiella risker som är förknippade med energisektorn. Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gentemot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Anledningen till att beslutet tagits är för att kolet har finansiella klimatrisker, och dessutom utsätts för konkurrens från gas och förnybara energikällor. Olje- och gasbolagen har enligt fonden en stor finansiell exponering mot högkostnadsprojekt, som till exempel utvinning av oljesand, vilket de också ser som en stor finansiell klimatrisk då projekten kan strandas eller snabbt bli olönsamma. Andra Fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar över 227,3 miljarder kronor.

Organisationen Fossil Free Sweden firar på sin hemsida:

En stor seger för den internationella divesteringsrörelsen och för den svenska koalition-kampanjen #schysstapensioner.

Miljö online2

Liknande artiklar