Energikonsumtionen minskar – 45 kraftverk läggs ned

Foto: Anders Hellberg

Till 2020 ska energiförbrukningen minskat med 20 procent och andelen förnybart ökat med 20 procent. I tisdags rapporterade vi att EUs energi- och klimatmål för 2020 ser ut att klaras. Nu får miljöpolitiken konsekvenser för arbetsmarknaden och de fossila energibolagen.

20,8 miljarder kronor – så stor är Vattenfalls förlust bara det tredje kvartalet. En del av förlusten ligger i bottenköpet Nuon som Vattenfall köpte 2009 som skrivits ned ytterligare 14 miljarder. Sedan köpet 2009 har totalt 60 procent av värdet skrivits ned.

Enligt Vattenfall själva beror förlusterna på det låga elpriset. Sedan 2011 har elpriserna sjunkit med 25 procent i Sverige. I Tyskland och i Nederländerna (där Nuon finns) har priserna sjunkit ännu mer, med 40 procent och de förväntas sjunka ytterligare. Självklart är det inte bara de sjunkande elpriserna som ligger bakom energibolagens förluster, även en medveten politik om att minska fossilberoendet påverkar marknaden.

En omställning från det fossila samhället till det hållbara kommer innebära stora strukturella förändringar, och energibolagen har nu en stor utmaning framför sig. För att klara ekonomin krävs det omstruktureringar och i Tyskland ska 45 kraftverk läggas ned, i Sverige finns inte den risken eftersom de flesta av våra kraftverk är vattenkraftverk.

Miljö online2

Liknande artiklar