Etiska fonder investerar oetiskt

Foto: CC0 Public Domain

Barchester Greens har granskat brittiska fonder och visar att även etiska fonder investerar i kol, olja och gas. Högst upp på listan ligger Aberdeen Responsible UK Equity Fund.

Att en fond investerar etiskt behöver inte per automatik innebära att aktier inte investeras i sådant som bidrar till en global uppvärmning. Barchester Greens, en oberoende firma som ger etisk rådgivning för aktieplacering, släpper i sin nya rapport namn på fonder som utger sig för att vara etiska men som fortfarande placerar i fossilindustri och tung industri.

Aberdeen Responsible UK Equity Fund är värst och investerar 16 procent av sina aktier i Shell, gruvbolaget BHP Billiton, gasbolagen Centrica och BG Group. John Ditchfield på Barchester Greens kommenterar

Vår sammanställning visar att etiska fonder måste gå vidare från ett fåtal ”syndiga sektorer” som tobak och vapen till att granska deras placeringar i fossila bränslen. Dagens investerare i etiska fonder förväntar sig att deras placeringar ska ge en positiv påverkan och de skulle bli bekymrade om de fick veta att de investerar i olja och gas, som är så starkt kopplat till global uppvärmning.

En etisk fond innebär att aktier placeras i företag som inte bryter mot mänskliga rättigheter, eller till exempel vapenindustrin. Vad som är etiskt och oetiskt är upp till fonden själv att besluta, det finns heller inga generella riktlinjer för vad som är etiskt eller inte. Därför blir det ännu viktigare att som konsument läsa på hur olika fonder definierar etik.

Att vara medveten konsument är inte alltid enkelt.

Miljö online2

Liknande artiklar