Fiskodlingar på land – en win-win situation

Foto: Erik Christensen

Lokal matproduktion, minskad övergödning och dessutom nya möjligheter till arbeten i glesbygden, i sin nya rapport Miljöanpassat vattenbruk i Sverige – en näring med stor potential presenterar Naturskyddsföreningen förslaget om landsbaserade fiskodlingar.

Det finns en efterfrågan i Sverige på bra mat, många är medvetna om matens miljöpåverkan och kan tänka sig att betala extra för lokalproducerad, ekologisk mat. Samtidigt odlas fisk på ett sätt som bidrar till övergödning och i viss utsträckning, utsläpp av kemikalier och hormoner. 2011 bidrog svenska fiskodlingar till att ca 60 ton fosfor och 400 ton kväve hamnade i havet. Fiskodling i öppna kassar i vatten blir därmed ohållbar.

Lösningen på problemet skulle kunna stavas recirkulerande fiskodlingar på land. Det innebär att odlingar sker på land i stängda bassänger, eftersom det möjliggör bättre kontroll av näringsämnen, kemikalier och mediciner. Risken för rymningar är minimal och smittspridning mellan odlingarna minskar.

Sverige har det rena vattnet och tekniken som krävs, dessutom är det helt i linje med EUs fiskeripolitik. Naturskyddsföreningen föreslår också att de svenska fiskodlingar på land skulle med stor fördel placeras på glesbygden för att på så vis bidra till fler arbeten.

Landbaserad fiskodling i Israel

Landbaserad fiskodling i Israel Foto: Daben2000

De recirkulerande systemen är dessvärre dyrare att starta och att driva. Rapporten referar till norska myndigheter som slår fast att lax som odlats i recirkulerande system är 5-10 norska kronor dyrare än lax som odlats i öppna kassar, men samma myndigheter konstaterar att högre miljökrav på de havsbaserad odlingarna skulle göra de landbaserade recirkulerande systemen konkurrenskraftiga.

Nya metoder eller inte, den överdrivna konsumtionen av fisk skapar problem av både etisk- och miljökaraktär och viktigast är att konsumtionen minskar och blir hållbar.

Miljö online2

Liknande artiklar