Forskare ger råd till miljöministern

Miljöforskningsberedningen har överlämnat ett betänkande till miljö-och klimatminister Åsa Romson med förslag på hur miljöpolitiken kan utvecklas.

Slutbtänkandet Miljöpolitikens spelplan syftar till att driva miljöpolitiken framåt, och behandlar frågor om Sverige som föregångsland i klimatpolitiken, förhållandet mellan forskning och miljöpolitik, samhällsekonomiska kalkyler på miljöområdet, politik och mänskligt beteende, samt konsten att utgå från konsumtion vid beräkning av utsläpp. Hela rapporten kan laddas ner här.

Miljöforskningsberedningen tillsattes 2012 för att främja dialog mellan forskare och miljöministern. Anders Turesson, huvudsekreterare i beredningen säger till Miljöaktuellt att

– Det som är lite speciellt är att vi här har tolv forskare från mycket olika forskningsfält med mycket olika perspektiv och utgångspunkter. De har alla valts ut av regeringen för att de ska representera hela bredden inom miljöforskningen. Därför är det spännande att de kunnat enas om en gemensam text med en gemensam verklighets- och problembeskrivning.

Miljöforskningsberedningens forskare är: Christian Azar, Professor i Energi och miljö; Göran Finnveden, Professor i miljöstrategisk analys; Kerstin Johannesson, Professor i marin ekologi; Olof Johansson-Stenman, Professor i nationalekonomi; Anna Ledin, Professor i Vattenreningsteknik; John Munthe, Forskningschef vid IVL; Annika E Nilsson, Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute; Annika Nordin, Professor i skoglig ekofysiologi; Johan Rockström, Professor i naturresurshushållning; Henrik Smith, Professor i zooekologi; Sverker Sörlin, Professor i miljöhistoria; Marie Vahter, Professor i miljömedicin; samt Anders Turesson, Huvudsekreterare i beredningen.

Miljö online2

Liknande artiklar