Gruvbolag lanserar lobbykampanj för kol

Foto: Greenpeace

Flera internationella gruvbolag lanserar en internationell kampanj riktad mot G20-ledarna för att stärka kolets position som framtidens energikälla.

Kol är inte bara det mest klimatvidriga fossila bränslet, det är också en smutsig industri som medför stora lokala och regionala hälsoproblem på grund av luftföroreningar. Trots detta är världens mäktigaste regeringar utsatta för en enorm lobbykampanj ledd av världens största kolgruveföretag Peabody.

Argumentet är att kolet behövs för att leda utvecklingsländerna till välfärd genom att minska ”energifattigdomen”. Målet för kampanjen, som går under namnet ”Advanced Energy for Life” är dock inte utvecklingsländer, utan Kina, Australien och USA – världens största kolproducenter.

Peabodys australienska VD Charles Meintjes var inbjuden att leda en workshop på G20-mötet i Brisbane i augusti, något som fick Oxfam Australias Simon Bradshaw att reagera kraftigt:

”Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot hunger och fattigdom, och koleldning är det enskilt största hotet mot klimatet. Det är väldigt olyckligt att världens ledare accepterar kolindustrins argument, som bara gynnar dem själva”

Australiens premiärminister Tony Abbot deltog inte vid FN:s klimatmöte i oktober. Istället öppnar landet en ny kolgruva nu i veckan.

Miljö online2

Liknande artiklar