LISTA: länderna med bäst inställning till hållbar konsumtion

Foto: National Geographic och GlobeScan

Allt fler är medvetna om miljöförändringarna, men trots detta är det få som förändrar sitt konsumtionsbeteende. Bäst på hållbar konsumtion är Indien.

National Geographic Society har i samarbete med GlobeScan tagit fram ett index över hur pass miljömedvetna konsumenter i olika länder är. Indexet kallas för Greendex och har tidigare genomförts 2008, 2009 och 2012.

Årets Greendex visar att allt fler är oroade över klimathotet, men den insikten speglas inte i konsumtionsvanor och beteende i någon större utsträckning. Länderna med mest miljömedvetna konsumenter är Indien, Kina och Sydkorea. Sverige rankas som tolva. Minst intresserade av hållbar konsumtion är amerikanerna.

Studien har gjorts på 18 000 personer i arton olika länder runt om i världen. Man undersökte hur konsumenterna agerade gällande energianvändning, transportval, mat och ekologiska produkter. Man testade även attityd angående miljö och hållbarhet, och hur mycket konsumenterna visste om klimatförändringarna.

Här och här kan du läsa mer om hur rankningen såg ut.

Miljö online2

Liknande artiklar