Mer skog och hav ska skyddas

Foto: Naturvårdsverket / Tore Hagman / IBL Bildbyrå

Regeringen vill se tydlig ambitionshöjning för att nå miljökvalitetsmålen.

Under fredagen meddelade regeringen vilka belopp som är tänkt att gå till satsningar på svensk natur i 2015 års budget. I ett pressmeddelande framgår att regeringen vill satsa 640 miljoner kronor på att skydda skog och marina områden. Ytterligare 350 miljoner kronor ska läggas på att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur, och 75 miljoner kronor ska satsas på åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön.

På Twitter var reaktionerna övervägande positiva. Mikael Karlsson, ordförande i European Environmental Bureau, är en av de som välkomnar beskedet och skriver:

Återstår läsa detaljer i budgetproppen men så långt jag ser är aviserade satsningen på svensk natur bland de största ökningarna nånsin! Bra!

Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, skriver:

Glädjande budgetbesked – ökade resurser för skydd av marina miljöer och åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Ulf Gärdenfors på Artdatabanken skriver:

Regeringen satsar stort på biologisk mångfald och 15 nya msek på Artprojektet!

Miljö online2

Liknande artiklar